فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) دارای 12 سوال و سه مولفه می باشد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه)

دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد، تعریف مفهومی ، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارت های زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی ساعتچی و همکاران (1389) در قالب word ودر 7 صفحه وقابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)

پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)

دانلود ورد با موضوع ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) دارای 3 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 3 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس(CDI)

دانلود ورد با موضوع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس(CDI) دارای 6 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 6 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش‌نامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ (Eysenck Personality Questionnaire )

دانلود ورد با موضوع پرسش‌نامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ (Eysenck Personality Questionnaire ) دارای 5 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 5 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه¬ی ترس از تصویر بدن(BICI)

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه¬ی ترس از تصویر بدن(BICI) دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 2 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

دانلود ورد با موضوع پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ دارای 2 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 2 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی