فایل های دسته بندی برق، الکترونیک و مخابرات - صفحه 1

طرح توجیهی کارآفرینی تولید كولرهاي گازي

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید كولرهاي گازي در قالب فایل pdf و متشکل از 45 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید چراغ روشنايي پارك ها

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید چراغ روشنايي پارك ها در قالب فایل pdf و متشکل از 31 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید لامپ كم مصرف

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید لامپ كم مصرف در قالب فایل pdf و متشکل از 30 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي در قالب فایل pdf و متشکل از 49 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید صفحه كليد كامپيوتر

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید صفحه كليد كامپيوتر در قالب فایل pdf و متشکل از 33 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید تجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید تجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)تولید فیبر نوری در قالب فایل pdf و متشکل از 37 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید فیبر نوری

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید فیبر نوری در قالب فایل pdf و متشکل از 30 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛ توضیحات فایل :: طرح حاضر مطالعه امكانسنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد كابلهاي فيبر نوري است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید چشم الكترونيك

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید چشم الكترونيك در قالب فایل pdf و متشکل از 24 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛ توضیحات فایل :: طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد چشم الكترونيك(Electronic Eye) است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید دستگاه چاپگر عريض

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید دستگاه چاپگر عريض در قالب فایل pdf و متشکل از 39 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی