اخرین محصولات ثبت شده

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديچاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديچاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد دارای 12 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 12 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش گل و گياه در گلخانه( پيتوس و نخل زينتي )

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش گل و گياه در گلخانه( پيتوس و نخل زينتي ) دارای 13 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 13 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش گـاو شيريبا ظرفيت بيست راس

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش گـاو شيريبا ظرفيت بيست راس دارای 13 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 13 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش ماهي قزل‌آلابا ظرفيت هـشتاد تن در سـال

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش ماهي قزل‌آلابا ظرفيت هـشتاد تن در سـال دارای 13 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 13 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش كرم ابريشـمبا ظرفيت 600 جعبه در يك دوره

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش كرم ابريشـمبا ظرفيت 600 جعبه در يك دوره دارای 11 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 11 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش كرم ابريشـمبا ظرفيت 400 جعبه در يك دوره

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش كرم ابريشـمبا ظرفيت 400 جعبه در يك دوره دارای 10 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 10 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش قـارچ خوراكـيبا ظرفيت 50 تن در سال

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش قـارچ خوراكـيبا ظرفيت 50 تن در سال دارای 13 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 13 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش صيفي‌جات گلخانه‌ايبا ظرفيت توليد 200 تن خيار در سال

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرورش صيفي‌جات گلخانه‌ايبا ظرفيت توليد 200 تن خيار در سال دارای 12 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 12 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرواربـندي گوسالهبا ظرفيت يكصد راس در هر دوره

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرواربـندي گوسالهبا ظرفيت يكصد راس در هر دوره دارای 15 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 15 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرواربـندي گوساله

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديپرواربـندي گوساله دارای 14 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 14 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديمدرسـه غير انتـفاعيبا ظرفيت پذيرش 200 دانش آموز در سال

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديمدرسـه غير انتـفاعيبا ظرفيت پذيرش 200 دانش آموز در سال دارای 9 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 9 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديجمـع‌آوري شـيـربا ظرفيت 58 تن در روز

دانلود ورد با موضوع طرح توجيه فني ، مالي و اقتصاديجمـع‌آوري شـيـربا ظرفيت 58 تن در روز دارای 11 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 11 صفحهفرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل